Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK POLİTİKASI

Simenteks siz değerli müşterilerimizin kişisel veri güveliğine önem vermektedir. Simenteks müşterilerinin tarafımız ile paylaşmış olduğu tüm kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işlenmesine ve muhafaza edilmesine gayret göstermektedir. Kişisel verileriniz veri sorumlusu Simenteks tarafından aşağıda yer alan sorumluluklar çerçevesinde işlenmektedir. 


Siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek, sipariş süreçlerinizi yürütebilmek ve tamamlamak, sizlerle iletişimi sağlamak, ürün, hizmet, kampanya ve promosyonlarla ilgili bilgi vererek alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri, istatistiksel analizler yapmak ve Simenteks.com olarak  güvenliğini tesis etmek amacıyla birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenilen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu ve ilgili mevzuatlarından kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, IP adresiniz, sosyal medya hesapları ile bağlamanız durumunda ilgili kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiğiniz bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üyemizi doğrudan veya dolaylı yoldan tanımlamaya yönelik bir takım verilerinizi işlemekteyiz.

Simenteks.com, tarafınızdan elektronik ortamda aktarılan tüm verilerinizi SSL sertifikası ile şifrelemekte olup, başka kişi veya kişiler tarafından görüntülenmesini ve kopyalanmasını engellemektedir. Bu sayede verileriniz Simenteks.com veri tabanında güven içerisinde saklanmaktadır. Simenteks.com üzerinden alışveriş yaparken kullandığınız kredi kartı bilgileriniz kesinlikle sistemimizde saklanmamaktadır.


Simenteks kişisel verilerinizi iş birliği yaptığımız 3.parti iş ortaklarımız (Kargo şirketleri, veri tabanı ve pazarlama hizmeti sunan vb..), grup şirketlerimiz ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak ilgili devlet mercileri ile paylaşabilir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve yukarıda belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda KVK Kanunu kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamına uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?


Simenteks, kanuni olarak saklaması gereken üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte üyemizin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır.

Simenteks tarafından kişisel verilerinizin işlendiği ve Simenteks 'in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği Kocatepe Mahallesi Pazar Caddesi No: 9 Bayrampaşa İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunarak veya [email protected] adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adres, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bizimle üyeliğiniz sırasında paylaşmış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek kişisel verilerinizin;

Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

 

  • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket'in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Şirket'ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasının sağlamasını talep etme;
  • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
  • Üyelik ve iletişim tercihlerinizi her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirsiniz.

 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar talep tarihinden itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


Simenteks.com Çerez (Cookie) Politikası


Sunduğumuz içerikten bir kullanıcı olarak en iyi şekilde yararlanabilmeniz için Internet sitemizde Cookie (çerez) ve Web Beacon (Web işaretçisi) kullanmaktayız.

"Cookie" , yani çerezler, bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde Simenteks ağ sunucusu (web server) tarafından (örneğin www.Simenteks.com ağ sunucusu tarafından) tarayıcınıza gönderilen küçük metin dosyalarıdır. "Session Cookies" (oturum cookie’leri) Internet sitesini ziyaret ettiğiniz süre boyunca sizin işlemlerinizi kaydeden ve oturum kapandığında silinen dosyalardır. Buna karşın "permanent cookies" (kalıcı cookie’ler) tarayıcı kapandıktan sonra da cihazınızda depolanmakta ve farklı web sayfalarınızda yapmış olduğunuz ayarları veya işlemleri kaydetmektedirler.

"Web Beacons" ise ("Pixel-Tags" veya "Clear GIFs" olarak da adlandırılan) küçük grafik dosyalarıdır ve web sayfalarımızda, aplikasyonlarımızda, uygulama ve haber bültenlerinde mevcut olabilmekte ve kullanıcıları ve kullanıcıların davranış biçimlerini tanımlayabilmek amacıyla genelde cookie’ ler ile birlikte kullanılmaktadırlar. Aşağıda cookie’ ler için yapılan açıkmalar Web-Beacon’ lar için de geçerlidir. Cookie kullanımına izin vermediğiniz durumlarda, Web-Beacon da kullanılmayacaktır.

Cookie’ ler çalıştırılabilir programlar olmayıp, sadece metin dosyaları olduğundan, bilgisayarınız için esasen hiçbir tehlike oluşturmazlar.

Simenteks web sitesindeki (Simenteks.com) Cookie’ ler bir taraftan Internet oturumunuzun daha verimli olmasını sağlamakta, diğer taraftan piyasa araştırması ve reklam amacıyla ve kullanıma ilişkin istatistik verilerinin toplanması amacıyla kullanılmaktadırlar. Bunların yanı sıra web takibi kapsamında da Cookie kullanmakta olup, bunları kişiselleştirilmiş içerikler için değerlendirmekteyiz.

Web sitemizde, oturumunuzu sona erdirdiğiniz anda kendiliğinden silinen ve "Session-Cookies" (oturum cookie’leri) olarak adlandırılan cookie’ lerin yanısıra kalıcı cookie’ ler de kullanmaktayız. Kalıcı cookie’ ler kullanıcı tarafından silinene dek cihanızda depolanırlar. Tarafımızdan kullanılan cookie’lerde kişiye özel veriler depolanmaz.

Tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak cookie dosyalarını depolayabilir veya engelleyebilirsiniz. Dosyaları depolamanız halinde ağ sunucumuz bir sonraki ziyaretinizde cihazınızı tekrar tanıyacaktır. Böylelikle sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde ve şifre gerektiren farklı işlevler yaptığınızda, bazı verileri tekrar girmenize gerek kalmayacaktır.

Bu durumda cookie’ler sayesinde kullanıcı bilgileri girmeniz gereken web sayfalarını daha rahat kullanabilirsiniz. Ayrıca cookie’ ler sizlere tercihlerinize uygun bir web deneyimi sunmamız açısından bize yardımcı olmaktadır.

Elbette Cookie kullanımını kesinlikle arzu etmiyorsanız, bunları aşağıda belirtilen şekilde engelleyebilirsiniz.

Tarayıcınızın ayarlarını tarafımızdan gönderilen cookie’leri kabul edecek şekilde ayarlayabilir veya web sayfamızı cookie işlevi olmaksızın kullanabilirsiniz. Ancak ikinci seçeneği tercih ettiğinizde, formlara girmiş olduğunuz yazılı bilgiler daha sonraki işlemler için depolanmayacak ve dolayısıyla web sayfamızı tekrar ziyaret ettiğinizde bu bilgileri tekrar girmeniz gerekecektir. Ayrıca bu durumda ne yazık ki size kişisel tercihlerinize uygun içerik sunmamız da mümkün olamayacaktır.

Muhtemelen tarayıcınız cookie gönderildiğinde bir uyarı mesajı verecek şekilde ayarlanmış bulunmaktadır. Web sitemizde açacağınız her sayfada tarafınıza yeniden tanımlama cookie’ si gönderilecek olması nedeniyle, bu uyarı mesajları ciddi ölçüde rahatsızlık verebilecektir. Bu nedenle tarayıcınızı www.Simenteks.com sayfasından gelecek cookie’ lere her zaman izin verecek şekilde ayarlamanızı öneriyoruz. Cookie ayarını her web sitesi için arzu ettiğiniz şekilde belirleyebilirsiniz.

Depolanan cookie’ lerden bağımsız olarak, tamamen güvenlik nedeniyle web sitemiz üzerinde kayıt bilgileri gerektiren tüm alanlara girerken kullanıcı bilgilerinizi yeniden girmeniz gerekecektir.

Simenteks ayrıca üçüncü tarafların sunduğu içerikleri de Simenteks.com sitesine entegre etmektedir. Siz www.Simenteks.com sitesini ziyaret ettiğinizde, bu üçüncü sunucular cookie kullanabilecek ve örneğin sizin www.Simenteks.com sitesini ziyaret ettiğinize dair bilgi edinebileceklerdir. Üçüncü sunucuların cookie kullanımına dair bilgi edinebilmek için bu sunucuların web sayfalarını ziyaret etmenizi rica ederiz. İzin gerektiren cookie’ lerin kullanımına onay vermemeye veya bunları engellemeye (cookie kullanımını deaktive etmeye) karar verdiğinizde, size web sitemizde sadece cookie kullanılmadan sunulabilecek işlevleri sunacağız.

Yükleniyor...
WHATSAPP İLETİŞİM HATTI